Verslaving

Hoe herken je een verslaving?


Een verslaving gaat gepaard met een bepaald soort gedrag. Dit wordt ook wel verslavingsgedrag genoemd. Verslavingsgedrag kun je herkennen wanneer je constant bezig bent met het middel of een handeling om een bepaalde genoegdoening te bereiken.

Patroon


Er ontstaat een herhalend patroon wat niet of nauwelijks te doorbreken is. Dit herhalende patroon is van invloed op het functioneren in het dagelijkse leven.


Voor verslaafden is de eerste stap altijd het erkennen van de verslaving. Dit kan soms erg moeilijk zijn. Soms weet een verslaafde wel dat er sprake is van een verslaving, maar wordt deze gedachte bewust onderdrukt.


We zien echter ook vaak genoeg dat een verslaafde zelf niet door heeft dat er sprake is van een verslaving. Kun je als familie of vrienden ook niet doordringen tot de verslaafde om hulp te gaan zoeken? Dan kan ik een professionele interventie voor u regelen.Geestelijke en lichamelijke afhankelijkheid


Een verslaving kan zowel met geestelijke als met lichamelijke afhankelijkheid te maken hebben.


Bij geestelijke afhankelijkheid kun je alleen nog maar denken aan het gebruiken van het middel en niet meer zonder.


Bij lichamelijk afhankelijkheid went je lichaam aan het gebruiken van een middel. Je wordt letterlijk ziek als je het middel niet meer gebruikt.

Verschillende therapievormen


Er zijn verschillende werkvormen van therapie die je kunnen helpen om aan je verslaving te werken.


Ik pas dan ook verschillende interventie technieken toe. 


Psycho-educatie, coping mechanisme, creatieve therapie, assertiviteit en grenzen leren stellen,  terugvalpreventie technieken, 12 stappen minnesota model, mindfullness technieken,…


We onderzoeken samen, in alle vertrouwen  welke vormen van therapie het beste bij jou passen.

Neem die eerste stap en neem contact op.