Trauma


Een trauma meemaken is heel heftig. Traumatisch betekent ‘blootstelling aan een feitelijke of dreigende dood, of ernstige verwonding’. Dit kan bijvoorbeeld gaan om een ongeval, seksueel misbruik, oorlogsgeweld of lichamelijk geweld. Ook als je getuige bent geweest van een ander die dit overkwam, of hebt vernomen dat een naaste iets zeer ernstigs is overkomen, kun je een trauma oplopen.


Bijna iedereen maakt een keer een schokkende gebeurtenis mee. De mate waarin een gebeurtenis traumatisch is verschilt echter per gebeurtenis en wordt bepaald door een groot aantal factoren. Ernstige gebeurtenissen die herhaaldelijk optreden, zoals mishandeling en seksueel misbruik, kunnen leiden tot ernstige psychische problemen. Dit is zeker het geval als het op jonge leeftijd gebeurt.

Trauma therapievormen

 • Cognitieve gedragstherapie (CGT)
 • Innerlijk kindwerk
 • Zandspeltherapie contextueel gericht
 • Focus therapie
 • Voice Dialogue
 • Narratieve exposure (NET)
 • Rescripting en exposure therapie
 • Storytelling bij preverbaal trauma aan de hand van tekeningen
 • Creatieve therapie
 • Contextuele therapie
 • Systeem therapie
 • Gestalt therapie werkvormen/ stoelenwerk
 • Brainspotting

Neem die eerste stap en neem contact op.