Psychotherapie


Omdat ik ook opgeleid ben in de interactionele vormgeving (IV) zal je dit merken in onze therapeutische samenwerking. IV is een eclectische en integratieve therapeutische stroming. Er bestaan verschillende stromingen met elk hun specifieke benadering, werkwijze en visie op de mens en de wereld bijvoorbeeld: contextuele therapie, gestalttherapie, cliëntgerichte therapie, systeemtheoretische en cognitieve gedragstherapie, transpersoonlijke therapie, psychosynthese, NLP …


Omdat iedereen uniek is met zijn eigen culturele achtergrond, persoonlijke voorkeuren en eigen verleden pas ik de therapie aan elke cliënt aan.


Integratief wil zeggen dat er gekeken wordt naar jou in al je facetten; je gedrag, je denken, je emoties, je gevoelens, je fysieke en spirituele beleving. Een totaalbenadering toegespitst op jou, waarin alle menselijke dimensies aan bod komen. We gaan in een veilige omgeving in op je denken, voelen en handelen. Jouw wensen en behoeften staan centraal en bepalen binnen de behandeling de interventies en technieken die ingezet worden. Door middel van interactie, met wederzijds respect voor elkaar, kunnen we samen een behandeldoel uitwerken.


Op verschillende momenten, tijdens het proces in therapie, bekijk ik op een persoonlijke en professionele manier hoe ik maatwerk kan leveren zodat je je behandeldoelen kunt verwezenlijken.

Voor wie is de therapie bedoeld?

Als je te kampen hebt met:

 • Stress en/of mentale uitputting
 • Moeilijk tot een keuze kunnen komen
 • Depressieve klachten
 • Angsten
 • Rouwverwerking
 • Relatieproblemen
 • Fysieke en medisch onverklaarbare klachten (psychosomatische klachten)
 • Gebrek aan zelfvertrouwen, eigenwaarde
 • Zingevingsvragen
 • Steun bij ziekte
 • Seksualiteit en grensoverschrijdend gedrag
 • Trauma en innerlijk kind therapie
 • Verslaving
 • Assertiviteit
 • Grenzen stellen

Intake en verloop therapie

Tijdens het intakegesprek wordt overlopen wat je problemen, je hulpvraag en je verwachtingen zijn. Samen bespreken we of InnerNew antwoord kan bieden op je hulpvraag. Indien wenselijk, bijvoorbeeld omwille van de aard van de problematiek, wordt samen gekeken naar een geschikte doorverwijzing.


Vertrouwen, respect en empathie vormen de basis van mijn gesprekken. Een veilige omgeving creëren staat voorop. De cliënt en zijn hulpvraag staan centraal. Ik combineer verschillende therapeutische stromingen in afstemming op de cliënt.


Elke individuele sessie duurt 60 minuten. De frequentie van de contacten wordt afgesproken, meestal 1 keer per week. Hoe lang een therapie loopt is niet vooraf vast te leggen. Het beëindigen wordt steeds in overleg afgesproken; met respect voor de autonomie van jou; als cliënt.


Als je nog iets wilt weten:


Dan kun je me een bericht sturen +32(0)479 77.45.56
Of mailen naar info@innernew.be